Taejon Ply

Plywood

next.gif 1 

--) Korean Taejon Plywood

Products Name: Korean Film Faced Plywood
Specification: 18x1250x2500
Quality: A
Product Origin: South Korea

Taejon Ply  [ Korea, South ]